29 Μαΐ 2011

Aριθ. Πρωτ. 46                                                                                                        Ναύπλιο 25-5-2011

Προς : Το Αθλητικό Σωματείο « Νέο Σχολείο/Γ.Ε.Αργολίδας» Ενταύθα
Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Ναυπλίου
κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αρμόδιο Αθλητισμού του Δήμου

Θέμα : Συνένωση Αθλητικών Σωματείων στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

Κύριε Πρόεδρε,

την 23-5-2011 μας παραδώσατε το έγγραφό σας αρ. πρωτ.270/23-5-2011, που αναφέρεται στο θέμα της συνένωσης των αθλητικών μας σωματείων στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης και αποτελεί την απάντησή σας στο έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 37/30-4-2011 για το προτεινόμενο από μας « προσύμφωνο συγχώνευσης των αθλητικών σωματείων Οίακα Ναυπλίου και Νέου Σχολείου/ Γ.Ε.Αργολίδας ».

Το Δ.Σ. του σωματείου μας συνεδρίασε την 24-5-2011, διαβάστηκε το έγγραφό σας αρ. πρωτ. 270/23-5-2011 με τις δικές σας θέσεις-απόψεις και ύστερα από συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα από τα παρόντα (8) οκτώ μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου να σταλεί έγγραφο με τις παρακάτω παρατηρήσεις-θέσεις και προτάσεις μας :

Α. Παρατηρήσεις και θέσεις επί των απόψεών σας ( ακολουθούμε τη δική σας αρίθμηση για διευκόλυνση ):

Στην παράγραφό σας με αρίθμηση 1

(α) Στην αναφορά σας : « συγχώνευση-συνένωση ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασία »

Επισημαίνουμε ότι η πρότασή μας αφορά μόνο την περίπτωση της συνένωσης- συγχώνευσης των δύο σωματείων . Τα δύο να αποτελέσουν ένα νέο σωματείο. Αποκλείουμε κάθε άλλου τύπου ή μορφής συνεργασία που αναφέρετε, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δύο σωματεία. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι, στο παρελθόν υπήρξε συνεργασία δύο φορές ( η μία στην αρχή της δεκαετίας του 1990 και η άλλη στα τέλη της ίδιας δεκαετίας ) . Αυτές είχαν πρόσκαιρα αποτελέσματα και ύστερα από 2-3 χρόνια εμφανίζονταν τα ίδια προβλήματα μεταξύ των σωματείων Οίακα και Γ.Ε.Α.

(β) Στην αναφορά σας : « θα πρέπει να αιτιολογηθούν πλήρως η αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν από μια τέτοια συνένωση »

Ι. Ως προς την αναγκαιότητα , θεωρούμε ότι κάθε φίλαθλος αντιλαμβάνεται ότι, με τις συνενώσεις των ομάδων δημιουργούνται ισχυρές ομάδες, προοδεύουν οι αθλούμενοι από την άμιλλα στις προπονήσεις τους, βάζουν υψηλότερους στόχους και επιτυγχάνουν διακρίσεις στους αγώνες και τα πρωταθλήματα.
ΙΙ. Ως προς τα οφέλη , πιστεύουμε ότι αυτά είναι αρκετά σε οικονομικό επίπεδο, αφού θα περιοριστούν δαπάνες για προπονητές, μετακινήσεις σε αγώνες εκτός έδρας, σε αθλητικό υλικό και το κυριότερο δεν θα απαιτούνται να αποκτηθούν παίκτες άλλων σωματείων με μεταγραφές για ενίσχυση της ομάδας. Επίσης σε αγωνιστικό επίπεδο θα υπάρχουν περισσότερες ώρες προπονήσεων στο κλειστό γυμναστήριο. Τέλος ο Δήμος και οι φίλαθλοι αλλιώς συμπαραστέκονται-βοηθούν-ενισχύουν την ομάδα της πόλης, όταν αυτή είναι μία και διαφορετικά όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες .

Στην παράγραφό σας με αρίθμηση 2

Μας γνωρίζετε ότι, το σωματείο σας Ν.Σ./ Γ.Ε.Α. έχει ζητήσει τροποποίηση του Καταστατικού του από το Πρωτοδικείο και ότι αναμένετε την έγκριση , ώστε στη συνέχεια να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση νέο Δ.Σ. και ότι μέχρι τότε δεν είναι σε θέση το σημερινό Δ.Σ. να δεσμευτεί για μια τέτοια απόφαση. Όλοι οι φίλαθλοι του μπάσκετ γνωρίζουν ότι το 3ο δεκαήμερο του Ιουνίου γίνονται οι μεταγραφές των αθλητών και αρχές Ιουλίου υποβάλλονται στην Ε.Ο.Κ. οι πίνακες των αθλουμένων τους- των εν ενεργεία αθλητών τους. Συνεπώς αν συμφωνηθεί μεταξύ των Δ.Σ. των σωματείων μας και αποφασιστεί - εγκριθεί από τις Γ.Σ. των σωματείων η συζητούμενη συνένωση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20 Ιουνίου 2011, δηλαδή σε 3 εβδομάδες περίπου.

Στην παράγραφο σας με αρίθμηση 4

Εκφράζετε αντιρρήσεις με την πρότασή μας στο νέο Δ.Σ. να είναι πρόεδρος ο εκάστοτε Δήμαρχος στο 9μελές Δ.Σ. του σωματείου. Εμείς προτείναμε ως πρόεδρο του Δ.Σ τον εκάστοτε Δήμαρχο ή ένα πρόσωπο που θα ορίζει αυτός. Αν αυτός δεν επιθυμεί ή είναι αδύνατο να ανταποκριθεί λόγω πολλών άλλων υποχρεώσεων, τότε μπορούμε να συζητήσουμε κάποια δική σας πρόταση.

Στην παράγραφο σας με αρίθμηση 5

Μας προτείνετε να γίνει συνάντηση δύο αντιπροσώπων από το κάθε σωματείο και του υπεύθυνου αθλητισμού του Δήμου μας. Εκτιμούμε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τους βασικούς άξονες της συνένωσης των σωματείων. Στη συζήτηση αυτή θα προσέλθουν οι 2 αντιπρόσωποι από το κάθε σωματείο ( πρέπει να γίνει μέχρι 29/5/2011 ). Αν συμφωνηθούν τα βασικά θέματα, θα ακολουθήσει μια κοινή συνεδρίαση των δύο Δ.Σ. των σωματείων, που θα επικυρώσουν τη βασική συμφωνία ( μέχρι 8/6/2011 ) . Αφού συμφωνηθούν τα βασικά θέματα, μπορούμε στη συνέχεια να ενημερώσουμε το Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τον υπεύθυνο αθλητισμού. Συνεπώς κατά τη γνώμη μας, στην αρχική συνάντησή μας και συζήτηση δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό η παρουσία οποιουδήποτε τρίτου.

Β. Προτάσεις μας για τη συνένωση-συγχώνευση :
1). Επωνυμία σωματείου :
(α) προτείνεται μια από κάθε πλευρά, στην όποια συμφωνούμε και τα δύο σωματεία.
(β) αν δεν συμφωνούμε, προτείνουμε ένα όνομα μονολεκτικό το κάθε σωματείο.
Ύστερα από κλήρωση καθορίζεται ποιο θα είναι το πρώτο και ποιο το δεύτερο.

2). Διοίκηση σωματείου :
(α) Το Δ.Σ. να είναι 9μελές με συμμετοχή 4 μελών από κάθε σωματείο. Πρόεδρος ο Δήμαρχος ή άλλο πρόσωπο που θα ορίζει αυτός και θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των δύο υφιστάμενων σωματείων. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο , προτείνουμε ο πρόεδρος να είναι :

Ι. ένας διατελέσας διακεκριμένος αθλητής ή διακεκριμένη αθλήτρια του μπάσκετ ( π.χ. Γ. Τζάϊδας, Φ. Παπασαράντος, Γ. Σιατηρλή ), ή εναλλακτικά
ΙΙ. για τη μισή θητεία του Δ.Σ. από το δικό σας σωματείο και την άλλη μισή ένας από το δικό μας σωματείο. Τη σειρά την επιλέγετε εσείς. Όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι των σωματείων μέχρι και το έτος 2009 δεν θα είναι υποψήφιοι, για να διευκολύνουν την είσοδο νέων φιλάθλων.

3). Προπονητές ομάδων :

Ι. Αν απαιτούνται έξι ( τρεις από Οίακα - τρεις από Ν.Σ./ΓΕΑ)
ΙΙ. Αν απαιτούνται επτά ( τρεις από Οίακα - τέσσερις από Ν.Σ/ ΓΕΑ )

Οι προπονητές δεν θα έχουν ανάμειξη στα διοικητικά του νέου σωματείου. Όσοι υπήρξαν προπονητές τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους 2008-9, 2009-10 και 2010-11 δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή με οποιαδήποτε ιδιότητα στις συζητήσεις ή αποφάσεις για τη συγχώνευση- συνένωση των σωματείων Οίακα Ναυπλίου και Ν.Σ./ΓΕΑ.

4). Λόγω των συγκεκριμένων μικρών χρονικών ορίων που μας απομένουν επιβάλλεται να λειτουργήσουμε υπεύθυνα , με γρήγορες διαδικασίες χωρίς να σπαταλήσουμε τον πολύτιμο χρόνο των 3 εβδομάδων που μας απομένει. Να γίνουν :

Ι. Συνάντηση αντιπροσώπων σωματείων μας μέχρι 29-5-2011.
ΙΙ. Συνάντηση Δ.Σ. σωματείων μας και κοινή συνεδρίαση μέχρι Τετάρτη 8-6-2011.
ΙΙΙ. Γενικές Συνελεύσεις των δύο σωματείων μας το Σ/Κ 18-19/6/2011 για επικύρωση των αποφάσεων των Δ.Σ. και έγκριση της συνένωσης-συγχώνευσης.

Κύριε Πρόεδρε, αν μείνουμε σε όσα μας δηλώνετε στην παράγραφο αριθμ. 2 του εγγράφου σας, δηλαδή ότι το σημερινό σας Δ.Σ. δεν μπορεί να δεσμευτεί , τότε οδηγούμαστε σε μια συζήτηση χωρίς προοπτική. Όμως, η όποια απόφαση του Δ.Σ. μόνο εισηγητικό χαρακτήρα έχει προς τη Γ.Σ. , που δεν την δεσμεύει . Επειδή το κυρίαρχο όργανο του κάθε σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, ας φέρουμε εκεί κι εμείς κι εσείς την πιθανή πρόταση - συμφωνία για συγχώνευση. Αυτό πρέπει να γίνει υπεύθυνα και έγκαιρα για το καλό των αθλητών μας.

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος κ.α.α.                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Σαλεσιώτης                                        Ιωάννης Κολιόπουλος

Αντιπρόεδρος

2 Μαΐ 2011


Προς :     Το Αθλητικό Σωματείο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΓΕΑ»
                                                                                   Ενταύθα

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Ναυπλίου
                        κ.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                        κ.  Αρμόδιο Αθλητισμού του Δήμου Ναυπλιέων


Θέμα : Συνένωση Αθλητικών Σωματείων στο Άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.


          Κύριε Πρόεδρε,
            Σε λίγες μέρες ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας στα πρωταθλήματα και των μικρών κατηγοριών για την αγωνιστική περίοδο 2010-11.
Προς τα τέλη Μαΐου 2011 τα Δ.Σ των σωματείων μας θα κληθούν να προγραμματίσουν , να σχεδιάσουν και να λάβουν αποφάσεις για τις ομάδες τους, που θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα ανδρών, νέων, εφήβων, παίδων, παμπαίδων και μίνι  της νέας αγωνιστικής περιόδου 2011-2012.
            Επειδή στο παρελθόν τα τελευταία πέντε χρόνια πολλοί φίλαθλοι του μπάσκετ, προπονητές, παλιοί αθλητές, εν ενεργεία αθλητές και μέλη των Δ.Σ των σωματείων, μας δηλώνουν την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας ομάδας, που θα εκπροσωπεί όλο το Ναυπλιώτικο μπάσκετ,
            Επειδή σε αυτό όλοι συμφωνούν,  αλλά και απορούν γιατί δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο,
            Επειδή αρκετές συναντήσεις έχουν γίνει με εκπροσώπους των δύο σωματείων για το θέμα αυτό, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα,
            Επειδή πλέον ο Δήμος Ναυπλίου έχει νέα διευρυμένα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα,
            Επειδή σε άλλους Δήμους της χώρας πολλές ομάδες σε αρκετά αθλήματα συνενώθηκαν ή κάνουν προσπάθειες για τη συνένωσή τους,

            Επιβάλλεται να υπάρξει μία ακόμα συνάντηση εκπροσώπων των σωματείων μας, που καλό είναι να γίνει εντός δεκαημέρου, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις για την δυνατότητα συνένωσης των δύο σωματείων, ΟΙΑΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α.Ο και ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΓΕΑργολίδας.

           Εμείς ως καταρχήν πλαίσιο συνεργασίας επανακαταθέτουμε για διαπραγμάτευση αυτό που σας έχουμε παραδώσει κατά την συνάντηση των αντιπροσωπειών των Δ.Σ των Σωματείων μας, που έγινε  στο ΔΑΚ Ναυπλίου την 8/10/2010 και συγκεκριμένα  :


« ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  - ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΓΕΑ

Στο Ναύπλιο  σήμερα Παρασκευή 8/10/10 συναντήθηκαν στο ΔΑΚ Ναυπλίου αντιπροσωπείες των ΔΣ αθλητικών Σωματείων Οίαξ Ναυπλίου ΑΟ και ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΓΕΑ με επικεφαλής τους Προέδρους τους και ύστερα από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν τα παρακάτω:

1.      Τα δύο Σωματεία συμφωνούν στην άμεση συγχώνευση τους και τη δημιουργία ενός σωματείου με τους κάτωθι όρους:
ü      Το νέο σωματείο θα έχει τη επωνυμία  «…………………………………………………………………………..»
#       Στο ΔΣ του νέου αθλητικού σωματείου, το οποίο θα είναι εννεαμελές θα μετέχουν από τέσσερα μέλη του ΔΣ από κάθε σωματείο που συγχωνεύεται. Ο Αντιπρόεδρος του νέου σωματείου θα προέρχεται από το ένα σωματείο και ο Γενικός Γραμματέας από το άλλο για την πρώτη διετία με ετήσια εναλλαγή των θέσεων τους.
#      Πρόεδρος και ένατο μέλος του ΔΣ θα είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Ναυπλίου ή ένα πρόσωπο που θα ορίζει αυτός.
#      Έδρα του Σωματείου είναι το Ναύπλιο και η δραστηριότητα του εκτείνεται στον νέο διευρυμένο Δήμο Ναυπλίου.
#      Το σύνολο των προπονητών, εκτός αν κάποιος δεν επιθυμεί, παραμένουν στη δύναμη του Σωματείου και αναλαμβάνουν προπονητές όλων των αγωνιστικών τμημάτων και των τμημάτων των ακαδημιών, με ευθύνη κατανομής τους από το ΔΣ του νέου Σωματείου.
#      Το σύνολο των αθλητών των δύο σωματείων αποτελεί τη δύναμη του νέου Σωματείου, το οποίο άμεσα συμμετέχει με μια ομάδα σε όλα τα πρωταθλήματα.
#  Τα δύο Σωματεία συμφωνούν ότι οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τη λειτουργία του νέου Σωματείου, είτε διαδικαστικό, είτε λειτουργικό κλπ, θα αντιμετωπισθεί από το ΔΣ  που συμφωνείται παραπάνω.
2.      Τα ΔΣ των σωματείων συγκαλούνται άμεσα μέσα στο Σαββατοκύριακο 9-10/10/10 και προκηρύσσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, μέσα σε διάστημα 10 ημερών το πολύ, οι οποίες εγκρίνουν τη συγχώνευση και καθορίζουν τους εκπροσώπους τους στο πρώτο ΔΣ του νέου Σωματείου.
3.      Οι αποφάσεις των ΓΣ των δύο Σωματείων κοινοποιούνται άμεσα στην ΕΣΚΑΚ και την ΕΟΚ προς έγκριση τους, ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή του νέου σωματείου στα νέα πρωταθλήματα.
4.      Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες Πρωτοδικείου που απαιτούνται για την νομιμοποίηση της συγχώνευσης μέσα στο καθοριζόμενο από τον Νόμο χρονικό διάστημα.                                                       ».


           
                   Από πλευράς σωματείου μας ορίζουμε εκπροσώπους τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Σαλεσιώτη και τον Ταμία κ. Κώστα Ρέππα.

                    Παραμένουμε στη διάθεση σας και ευελπιστούμε σε μια άμεσα θετική απάντηση, για το καλό του Ναυπλιώτικου μπάσκετ, στην οποία  - νάστε σίγουροι  - ότι θα ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο  Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος  Παλλαντζάς                                      Ιωάννης Κολιόπουλος